Kurikulum dan Mata Pelajaran

Kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum terpadu

Mata Pelajaran